Privacybeleid

Privacybeleid website

Wie zijn we
Ons website-adres is: https://www.idhkg.nl.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren
De gegevens die een bezoeker invult op een contactformulier blijven voor altijd bewaard. Zie ook; Hoe lang we jouw data bewaren.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op de site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als de bezoeker die andere website zou hebben bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Privacybeleid algemeen

Privacyverklaring
IDHKG werkt mee aan de bescherming van uw persoonsgegevens. IDHKG respecteert de privacy van zijn klanten, contacten van de klanten en gebruikers van de websites. IDHKG ziet erop toe dat uw persoongegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. IDHKG verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. IDHKG houdt zich daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging en bewaartermijn
IDHKG gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Zo zorgt IDHKG ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen IDHKG toegang tot uw gegevens. IDHKG bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Tenzij op juridische gronden vereist deelt IDHKG de verwerkte persoonsgegevens niet met derden.

IDHKG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om persoonsgegevens te verwerken. 

Indien IDHKG persoonsgegevens via een derde heeft verkregen dan registreert IDHKG de bron van de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van een openbare bron.

Uw rechten
Na een bepaalde periode wist IDHKG persoonsgegevens die zijn verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). IDHKG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

Inzage – U heeft het recht IDHKG te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. IDHKG verstrekt u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
Rectificatie en aanvulling – U heeft het recht IDHKG te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
Beperking verwerking – U heeft het recht IDHKG te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
Vergetelheid – U heeft het recht IDHKG te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij IDHKG dit wettelijk niet is toegestaan.
Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van Eigen Huis (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Eigen Huis om uw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan AVGrechten@IDHKG.nl. Per post kan ook naar het boven aan deze brief vermelde adres.
IDHKG reageert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Datalekken
IDHKG houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, dan verzoekt IDHKG u om dit zo snel mogelijk te laten weten. Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer, eventueel uw organisatie en een korte omschrijving van het datalek.

Beveligingsverklaring
IDHKG gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. IDHKG treft dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Social media
IDHKG correspondeert ook via het web en (eigen) social mediakanalen met klanten en bezoekers aan de website of (eigen) social mediakanalen. 

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. IDHKG volgt daartoe het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram. Hierbij spant IDHKG zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

IDHKG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. IDHKG is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen.

Vragen of klachten
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Stuur dan een mail naar AVGrechten@IDHKG.nl Ook kunt u hiervoor het contactformulier gebruiken.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.